ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ของเขตของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ของเขตของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุดจิต จันทรประทิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพโรจน์ สิตปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745611255 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
สุดจิต จันทรประทิน . (2525). การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ของเขตของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดจิต จันทรประทิน . 2525. "การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ของเขตของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดจิต จันทรประทิน . "การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ของเขตของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สุดจิต จันทรประทิน . การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ของเขตของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.