ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
นักวิจัย : สุจาโรตม์ ปั้นเก่า
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745612251 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
สุจาโรตม์ ปั้นเก่า . (2525). การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจาโรตม์ ปั้นเก่า . 2525. "การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจาโรตม์ ปั้นเก่า . "การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สุจาโรตม์ ปั้นเก่า . การศึกษาความต้องการด้านกำลังคนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.