ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่ง
นักวิจัย : สันติ ทิพยางค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุดม ก๊กผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40754
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
สันติ ทิพยางค์ . (2524). องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติ ทิพยางค์ . 2524. "องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันติ ทิพยางค์ . "องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สันติ ทิพยางค์ . องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.