ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน
นักวิจัย : สมพันธ์ อำพาวัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำรวย สังข์สะอาด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
สมพันธ์ อำพาวัน . (2523). การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพันธ์ อำพาวัน . 2523. "การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพันธ์ อำพาวัน . "การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
สมพันธ์ อำพาวัน . การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสภาพเปียกน้ำฝน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.