ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ
นักวิจัย : สมทรง อัศวกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โกวิท วรพิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

บรรณานุกรม :
สมทรง อัศวกุล . (2517). ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมทรง อัศวกุล . 2517. "ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมทรง อัศวกุล . "ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
สมทรง อัศวกุล . ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.