ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโปรแกรมสไลด์วิชาการโทรเลข เรื่อง "การรับฝากโทรเลข" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ของ โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโปรแกรมสไลด์วิชาการโทรเลข เรื่อง "การรับฝากโทรเลข" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ของ โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข
นักวิจัย : สงวน สายสุมาลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล วัชราภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

บรรณานุกรม :
สงวน สายสุมาลย์ . (2519). การสร้างโปรแกรมสไลด์วิชาการโทรเลข เรื่อง "การรับฝากโทรเลข" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ของ โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงวน สายสุมาลย์ . 2519. "การสร้างโปรแกรมสไลด์วิชาการโทรเลข เรื่อง "การรับฝากโทรเลข" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ของ โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงวน สายสุมาลย์ . "การสร้างโปรแกรมสไลด์วิชาการโทรเลข เรื่อง "การรับฝากโทรเลข" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ของ โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
สงวน สายสุมาลย์ . การสร้างโปรแกรมสไลด์วิชาการโทรเลข เรื่อง "การรับฝากโทรเลข" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ของ โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.