ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการลงโทษนักเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการลงโทษนักเรียน
นักวิจัย : ศุลีพร ลังกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : แรมสมร อยู่สถาพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745610348 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
ศุลีพร ลังกา . (2525). ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการลงโทษนักเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุลีพร ลังกา . 2525. "ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการลงโทษนักเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุลีพร ลังกา . "ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการลงโทษนักเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ศุลีพร ลังกา . ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการลงโทษนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.