ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการเลือกอาชีพและความมุ่งหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพระนครกับต่างจังหวัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการเลือกอาชีพและความมุ่งหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพระนครกับต่างจังหวัด
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ จินดากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงเดือน พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2510
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ จินดากุล . (2510). การเปรียบเทียบการเลือกอาชีพและความมุ่งหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพระนครกับต่างจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ จินดากุล . 2510. "การเปรียบเทียบการเลือกอาชีพและความมุ่งหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพระนครกับต่างจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ จินดากุล . "การเปรียบเทียบการเลือกอาชีพและความมุ่งหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพระนครกับต่างจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510. Print.
ศิริลักษณ์ จินดากุล . การเปรียบเทียบการเลือกอาชีพและความมุ่งหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพระนครกับต่างจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2510.