ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศักดิ์ดา ชูศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , สมเชาว์ เนตรประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ดา ชูศรี . (2524). การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ดา ชูศรี . 2524. "การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ดา ชูศรี . "การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ศักดิ์ดา ชูศรี . การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.