ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521
นักวิจัย : ศรีจันทร์ วิชาตรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นววรรณ พันธุเมธา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40539
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
ศรีจันทร์ วิชาตรง . (2524). การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีจันทร์ วิชาตรง . 2524. "การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีจันทร์ วิชาตรง . "การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ศรีจันทร์ วิชาตรง . การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.