ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย
นักวิจัย : วินัย ครุวรรณพัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เขียน ธีระวิทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40450
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

บรรณานุกรม :
วินัย ครุวรรณพัฒน์ . (2522). ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย ครุวรรณพัฒน์ . 2522. "ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย ครุวรรณพัฒน์ . "ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
วินัย ครุวรรณพัฒน์ . ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประเทศสหพันธ์มาเลเซีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.