ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผสมพันธุ์ยาสูบเบอร์เลย์ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผสมพันธุ์ยาสูบเบอร์เลย์ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหด
นักวิจัย : วราภรณ์ คงสอน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นาฏฉลวย หลายชูไทย , มานพ แก้วกำเนิด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ คงสอน . (2524). การผสมพันธุ์ยาสูบเบอร์เลย์ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ คงสอน . 2524. "การผสมพันธุ์ยาสูบเบอร์เลย์ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ คงสอน . "การผสมพันธุ์ยาสูบเบอร์เลย์ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
วราภรณ์ คงสอน . การผสมพันธุ์ยาสูบเบอร์เลย์ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.