ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์
นักวิจัย : วรพร อารยะปรีชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชชัย สุมิตร , พิสุทธิ์ ฤทธาคนี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40349
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

บรรณานุกรม :
วรพร อารยะปรีชา . (2522). การทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพร อารยะปรีชา . 2522. "การทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพร อารยะปรีชา . "การทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
วรพร อารยะปรีชา . การทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.