ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบทรายกรองซ้ำ สำหรับการประปาสุขาภิบาลหนองโก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบทรายกรองซ้ำ สำหรับการประปาสุขาภิบาลหนองโก
นักวิจัย : วรนิตย์ ชยาวิวัฒนาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดใจ จำปา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
วรนิตย์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ . (2525). การศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบทรายกรองซ้ำ สำหรับการประปาสุขาภิบาลหนองโก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรนิตย์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ . 2525. "การศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบทรายกรองซ้ำ สำหรับการประปาสุขาภิบาลหนองโก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรนิตย์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ . "การศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบทรายกรองซ้ำ สำหรับการประปาสุขาภิบาลหนองโก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
วรนิตย์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ . การศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบทรายกรองซ้ำ สำหรับการประปาสุขาภิบาลหนองโก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.