ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ
นักวิจัย : โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศพัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ . (2524). การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ . 2524. "การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ . "การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ . การวางแผนพัฒนากิ่งอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากการขยายเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.