ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ
นักวิจัย : เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชฎา วัฒนศิริธรรม , จินตนา บุญบงการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40306
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ . (2524). ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ . 2524. "ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ . "ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ . ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.