ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการออกฤทธิ์ของซึโรโตนินที่เพิ่มอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจด้านบนขวาและซ้ายของหนูขาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการออกฤทธิ์ของซึโรโตนินที่เพิ่มอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจด้านบนขวาและซ้ายของหนูขาว
นักวิจัย : วราพร จิรจริยาเวช
คำค้น : โคเคน , เมทธีเซอจายด์ , อะเทนอลอล , โปรปรานอลอล , อัตราการเต้นของหัวใจ , เซโรโทนิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ประสาน ธรรมอุปกรณ์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
วราพร จิรจริยาเวช . (2531). ศึกษาการออกฤทธิ์ของซึโรโตนินที่เพิ่มอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจด้านบนขวาและซ้ายของหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราพร จิรจริยาเวช . 2531. "ศึกษาการออกฤทธิ์ของซึโรโตนินที่เพิ่มอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจด้านบนขวาและซ้ายของหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราพร จิรจริยาเวช . "ศึกษาการออกฤทธิ์ของซึโรโตนินที่เพิ่มอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจด้านบนขวาและซ้ายของหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วราพร จิรจริยาเวช . ศึกษาการออกฤทธิ์ของซึโรโตนินที่เพิ่มอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจด้านบนขวาและซ้ายของหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.