ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อพิวซาเรียมของมินต์พันธุ์เรียวกุปิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อพิวซาเรียมของมินต์พันธุ์เรียวกุปิ
นักวิจัย : รัชนี ศิลาวิเศษฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นาฏฉลวย หลายชูไทย , ณรงค์ โฉมเฉลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40231
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

บรรณานุกรม :
รัชนี ศิลาวิเศษฤทธิ์ . (2520). การศึกษาโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อพิวซาเรียมของมินต์พันธุ์เรียวกุปิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ศิลาวิเศษฤทธิ์ . 2520. "การศึกษาโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อพิวซาเรียมของมินต์พันธุ์เรียวกุปิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ศิลาวิเศษฤทธิ์ . "การศึกษาโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อพิวซาเรียมของมินต์พันธุ์เรียวกุปิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
รัชนี ศิลาวิเศษฤทธิ์ . การศึกษาโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อพิวซาเรียมของมินต์พันธุ์เรียวกุปิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.