ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวัดความโสโครกของน้ำ แบบซีโอดี โดยวิธีแรปิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวัดความโสโครกของน้ำ แบบซีโอดี โดยวิธีแรปิด
นักวิจัย : ยาใจ ขจรวรวัฒนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

บรรณานุกรม :
ยาใจ ขจรวรวัฒนกุล . (2518). การพัฒนาวิธีวัดความโสโครกของน้ำ แบบซีโอดี โดยวิธีแรปิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยาใจ ขจรวรวัฒนกุล . 2518. "การพัฒนาวิธีวัดความโสโครกของน้ำ แบบซีโอดี โดยวิธีแรปิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยาใจ ขจรวรวัฒนกุล . "การพัฒนาวิธีวัดความโสโครกของน้ำ แบบซีโอดี โดยวิธีแรปิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
ยาใจ ขจรวรวัฒนกุล . การพัฒนาวิธีวัดความโสโครกของน้ำ แบบซีโอดี โดยวิธีแรปิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.