ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง
นักวิจัย : ยงยุทธ ภู่กำชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประเสริฐ เมฆมณี , เสริน ปุณณะหิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
ยงยุทธ ภู่กำชัย . (2523). การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยงยุทธ ภู่กำชัย . 2523. "การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยงยุทธ ภู่กำชัย . "การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
ยงยุทธ ภู่กำชัย . การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.