ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับโครงข้อหมุนสามมิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับโครงข้อหมุนสามมิติ
นักวิจัย : มนตรี จันทรกุลพงศา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745612545 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
มนตรี จันทรกุลพงศา . (2525). การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับโครงข้อหมุนสามมิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี จันทรกุลพงศา . 2525. "การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับโครงข้อหมุนสามมิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี จันทรกุลพงศา . "การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับโครงข้อหมุนสามมิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
มนตรี จันทรกุลพงศา . การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับโครงข้อหมุนสามมิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.