ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
นักวิจัย : พิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธัชชัย สุมิตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

บรรณานุกรม :
พิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์ . (2519). สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์ . 2519. "สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์ . "สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
พิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์ . สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.