ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นักวิจัย : พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สนิท อักษรแก้ว , รัชนี วีรพลิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

บรรณานุกรม :
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ . (2522). โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ . 2522. "โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ . "โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ . โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.