ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503
นักวิจัย : พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา แสงสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2512
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512

บรรณานุกรม :
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ . (2512). การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ . 2512. "การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ . "การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512. Print.
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ . การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2512.