ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย
นักวิจัย : เสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์
คำค้น : สหกรณ์เคหสถาน , สถาบันการเงิน , Financial institutions
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746364715 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
เสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ . (2539). การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ . 2539. "การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ . "การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
เสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ . การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.