ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
นักวิจัย : นลินี อิ่มบุญตา
คำค้น : สุกร -- การปรับปรุงพันธุ์ , Swine -- Breeding
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จนทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , ยู, โทมัส เจ ที , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355406 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้รวบรวมจากฟาร์มเอกชน 4 แห่ง ซึ่งเก็บบันทึกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2539 หลังจากจัดการข้อมูลเบื้องต้นมีข้อมูลให้วิเคราะห์ทั้งสิ้น 5,305 บันทึกวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุศาสตร์ของลักษณะอายุเมื่อผสมครั้งแรกและความหนาไขมันสันหลังพร้อมกันด้วยวิธี Derivative Free-Restricted Maximum Likelihood (DF-REML) อัตราพันธุกรรมของลักษณะอายุเมื่อผสมครั้งแรกและความหนาไขมันสันหลัง มีค่าเท่ากับ 0.26 +- 0.04 และ 0.44 +- 0.05 ตามลำดับ ค่าประมาณสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะอายุเมื่อผสมครั้งแรกและความหนาไขมันสันหลังมีค่าเท่ากับ -0.30 +- 0.09 ประมาณคุณค่าการผสมพันธุ์ด้วยวิธี Best Linear Unbiased Selection (BLUP) ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมต่อปีสำหรับลักษณะอายุเมื่อผสมครั้งแรกของสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ยอร์คเชียร์ และดูรอค มีค่าเท่ากับ 0.18 +- 0.03,1.63 +- 0.04 และ -0.11 +- 0.06 วัน ตามลำดับ และสำหรับลักษณะความหนาไขมันสันหลังมีค่าเท่ากับ -0.022 +- 0.001,-0.013 +- 0.01 และ -0.034 +- 0.001 เซนติเมตร ตามลำดับ จากค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและความก้าวหน้าทางพันธุกรรม แสดงให้เห็นว่าการลดความหนาไขมันสันหลัง จะมีผลทางอ้อมโดยทำให้ลักษณะอายุเมื่อผสมครั้งแรกของสุกรพันธุ์แลนด์เรซ และยอร์คเชียร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีผลต่อสุกรพันธุ์ดูรอค

บรรณานุกรม :
นลินี อิ่มบุญตา . (2539). แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นลินี อิ่มบุญตา . 2539. "แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นลินี อิ่มบุญตา . "แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นลินี อิ่มบุญตา . แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.