ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของปลัดเทศบาลในการบริหารการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของปลัดเทศบาลในการบริหารการศึกษา
นักวิจัย : ปรียา ศิริปิ่นเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิญโญ สาธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2515
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

บรรณานุกรม :
ปรียา ศิริปิ่นเพชร . (2515). บทบาทของปลัดเทศบาลในการบริหารการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียา ศิริปิ่นเพชร . 2515. "บทบาทของปลัดเทศบาลในการบริหารการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียา ศิริปิ่นเพชร . "บทบาทของปลัดเทศบาลในการบริหารการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515. Print.
ปรียา ศิริปิ่นเพชร . บทบาทของปลัดเทศบาลในการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2515.