ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท
นักวิจัย : เบ็ญจา ศิลป์ประสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ เทพวัลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2515
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

บรรณานุกรม :
เบ็ญจา ศิลป์ประสิทธิ์ . (2515). ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบ็ญจา ศิลป์ประสิทธิ์ . 2515. "ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบ็ญจา ศิลป์ประสิทธิ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515. Print.
เบ็ญจา ศิลป์ประสิทธิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2515.