ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ
นักวิจัย : นิรุต สุพรรณชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล วัชราภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

บรรณานุกรม :
นิรุต สุพรรณชาติ . (2519). ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรุต สุพรรณชาติ . 2519. "ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรุต สุพรรณชาติ . "ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
นิรุต สุพรรณชาติ . ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.