ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อรพินท์ บุนนาค
คำค้น : ชุมชนแออัด -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- แง่อนามัย , สาธารณสุขมูลฐาน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , สาธารณสุขมูลฐาน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การบริหาร , Slums -- Thailand -- Bangkok -- Health aspects , Primary health care -- Thailand -- Bangkok , Primary health care -- Thailand -- Bangkok -- Administration
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์ 1,1(ก.ย. 2528),79-91 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38612
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร -- องค์ประกอบของสาธารณสุขมูลฐาน -- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

บรรณานุกรม :
อรพินท์ บุนนาค . (2528). ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพินท์ บุนนาค . 2528. "ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพินท์ บุนนาค . "ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
อรพินท์ บุนนาค . ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.