ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่
นักวิจัย : สันทัด เสริมศรี
คำค้น : ชาวไทย -- จิตวิทยา , การบริหารรัฐกิจ -- แง่สังคม -- ไทย , ระบบราชการ -- แง่สังคม -- ไทย , องค์กรสาธารณะ -- การบริหาร -- แง่สังคม , Thais -- Psychology , Public administration -- Social aspects -- Thailand , Bureaucracy -- Social aspects -- Thailand , Public institutions -- Administration -- Social aspects
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์ 27,2(ก.ย. 2554),61-84 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันทัด เสริมศรี . (2554). คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทัด เสริมศรี . 2554. "คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทัด เสริมศรี . "คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สันทัด เสริมศรี . คนไทย เมืองไทยกับการบริหารจัดการขององค์กรแบบราชการในสังคมยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.