ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : จุไรรัตน์ วรรณศิริ , เลหล้า ตรีเอกานุกูล
คำค้น : ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย , การติดเชื้อเอชไอวี -- การป้องกัน -- แง่ศาสนา , การติดเชื้อเอชไอวี -- การป้องกัน -- ไทย -- เชียงราย -- แง่ศาสนา , การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษา -- แง่ศาสนา , การติดเชื้อเอชไอวี -- ไทย -- เชียงราย -- การรักษา -- แง่ศาสนา , HIV infections -- Prevention -- Religious aspects , HIV infections -- Prevention -- Thailand -- Chiang Rai -- Religious aspects , HIV infections -- Treatment -- Religious aspects , HIV infections -- Thailand -- Chiang Rai -- Treatment -- Religious aspects
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ศูนย์พัฒนาสิทธิเด็กและสตรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. คณะสังคมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์ 26,1(มี.ค. 2553),49-59 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุไรรัตน์ วรรณศิริ , เลหล้า ตรีเอกานุกูล . (2553). การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุไรรัตน์ วรรณศิริ , เลหล้า ตรีเอกานุกูล . 2553. "การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุไรรัตน์ วรรณศิริ , เลหล้า ตรีเอกานุกูล . "การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
จุไรรัตน์ วรรณศิริ , เลหล้า ตรีเอกานุกูล . การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.