ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา
นักวิจัย : สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : แรมสมร อยู่สถาพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39233
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

บรรณานุกรม :
สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์ . (2522). การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์ . 2522. "การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์ . "การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์ . การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.