ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย
นักวิจัย : ชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรพัฒน์ วัชรประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
ชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์ . (2521). ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์ . 2521. "ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์ . "ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์ . ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.