ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณรังสีที่เจ้าหน้าที่รังสีได้รับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณรังสีที่เจ้าหน้าที่รังสีได้รับ
นักวิจัย : เฉียบ จันทวิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลักษณา สามเสน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2515
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

บรรณานุกรม :
เฉียบ จันทวิวัฒน์ . (2515). ปริมาณรังสีที่เจ้าหน้าที่รังสีได้รับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉียบ จันทวิวัฒน์ . 2515. "ปริมาณรังสีที่เจ้าหน้าที่รังสีได้รับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉียบ จันทวิวัฒน์ . "ปริมาณรังสีที่เจ้าหน้าที่รังสีได้รับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515. Print.
เฉียบ จันทวิวัฒน์ . ปริมาณรังสีที่เจ้าหน้าที่รังสีได้รับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2515.