ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย
นักวิจัย : จันทนา รัตนโอภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ เผือกขาวผ่อง , จินตนา บุญบงการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
จันทนา รัตนโอภาส . (2523). การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา รัตนโอภาส . 2523. "การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา รัตนโอภาส . "การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
จันทนา รัตนโอภาส . การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.