ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
นักวิจัย : ขนิษฐา วิทยาอนุมาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745611328 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา วิทยาอนุมาส . (2525). แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา วิทยาอนุมาส . 2525. "แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา วิทยาอนุมาส . "แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ขนิษฐา วิทยาอนุมาส . แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.