ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
นักวิจัย : กัลยา ถึงแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล สวัสดิยากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
กัลยา ถึงแก้ว . (2521). การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา ถึงแก้ว . 2521. "การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา ถึงแก้ว . "การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
กัลยา ถึงแก้ว . การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.