ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย
นักวิจัย : ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชาลี พงษ์เจริญ , สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร . (2525). การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร . 2525. "การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร . "การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร . การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.