ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวา
นักวิจัย : ศานิต ชัชวาลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ไพพรรณ พระประภา
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38839
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
ศานิต ชัชวาลย์ . (2521). การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศานิต ชัชวาลย์ . 2521. "การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศานิต ชัชวาลย์ . "การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ศานิต ชัชวาลย์ . การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.