ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การซื้อหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดการในบริษัท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การซื้อหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดการในบริษัท
นักวิจัย : กัลยา หมื่นสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิเศษ เสตเสถียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745785768 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
กัลยา หมื่นสวัสดิ์ . (2534). การซื้อหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดการในบริษัท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา หมื่นสวัสดิ์ . 2534. "การซื้อหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดการในบริษัท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา หมื่นสวัสดิ์ . "การซื้อหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดการในบริษัท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
กัลยา หมื่นสวัสดิ์ . การซื้อหุ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดการในบริษัท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.