ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : กลชัย เอี่ยมสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ สุกกรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745795747 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
กลชัย เอี่ยมสวัสดิ์ . (2534). ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กลชัย เอี่ยมสวัสดิ์ . 2534. "ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กลชัย เอี่ยมสวัสดิ์ . "ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
กลชัย เอี่ยมสวัสดิ์ . ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.