ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเอกชน
นักวิจัย : กฤษณะ พิพัฒน์อุปถัมภ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัณฑนา ปราการสมุทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745843865 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

บรรณานุกรม :
กฤษณะ พิพัฒน์อุปถัมภ์ . (2537). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณะ พิพัฒน์อุปถัมภ์ . 2537. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณะ พิพัฒน์อุปถัมภ์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
กฤษณะ พิพัฒน์อุปถัมภ์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.