ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสำนึกในเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของลาวพวน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสำนึกในเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของลาวพวน
นักวิจัย : กนกพรรณ แสงเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารง สู่ทธาศาสน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745760706 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
กนกพรรณ แสงเรือง . (2532). ความสำนึกในเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของลาวพวน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกพรรณ แสงเรือง . 2532. "ความสำนึกในเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของลาวพวน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกพรรณ แสงเรือง . "ความสำนึกในเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของลาวพวน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
กนกพรรณ แสงเรือง . ความสำนึกในเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของลาวพวน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.