ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
นักวิจัย : เกศธิดา เขียวสอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360663 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
เกศธิดา เขียวสอาด . (2539). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกศธิดา เขียวสอาด . 2539. "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกศธิดา เขียวสอาด . "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
เกศธิดา เขียวสอาด . การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.