ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของเขตคลองสานในการรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของเขตคลองสานในการรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
นักวิจัย : ขจรณรงค์ มาลากุล ณ อยุธยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน ศุขสุเมฆ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745766704 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37974
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
ขจรณรงค์ มาลากุล ณ อยุธยา . (2532). การศึกษาความเป็นไปได้ของเขตคลองสานในการรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขจรณรงค์ มาลากุล ณ อยุธยา . 2532. "การศึกษาความเป็นไปได้ของเขตคลองสานในการรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขจรณรงค์ มาลากุล ณ อยุธยา . "การศึกษาความเป็นไปได้ของเขตคลองสานในการรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ขจรณรงค์ มาลากุล ณ อยุธยา . การศึกษาความเป็นไปได้ของเขตคลองสานในการรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.