ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้พื้นที่และการต่อเติมของที่ดินรายแปลงสำหรับที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้พื้นที่และการต่อเติมของที่ดินรายแปลงสำหรับที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี
นักวิจัย : กิตติ เวียงเพิ่ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาภัทร นิยม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745842532 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37947
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

บรรณานุกรม :
กิตติ เวียงเพิ่ม . (2537). การใช้พื้นที่และการต่อเติมของที่ดินรายแปลงสำหรับที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ เวียงเพิ่ม . 2537. "การใช้พื้นที่และการต่อเติมของที่ดินรายแปลงสำหรับที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ เวียงเพิ่ม . "การใช้พื้นที่และการต่อเติมของที่ดินรายแปลงสำหรับที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
กิตติ เวียงเพิ่ม . การใช้พื้นที่และการต่อเติมของที่ดินรายแปลงสำหรับที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.