ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี
นักวิจัย : กิ่งกาญจน์ จันทโสฬส
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745699349 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37929
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
กิ่งกาญจน์ จันทโสฬส . (2532). การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งกาญจน์ จันทโสฬส . 2532. "การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งกาญจน์ จันทโสฬส . "การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
กิ่งกาญจน์ จันทโสฬส . การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.