ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน
นักวิจัย : เจษฎา ศรศึก
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745633895 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

บรรณานุกรม :
เจษฎา ศรศึก . (2527). ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา ศรศึก . 2527. "ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา ศรศึก . "ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
เจษฎา ศรศึก . ผลของความลึกและตำแหน่งของชั้นตัวกลางต่อสมรรถนะ ของเครื่องกรองไร้ออกซิเจน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.