ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น
นักวิจัย : เจิดพร หัชชะวณิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745680885 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39853
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
เจิดพร หัชชะวณิช . (2530). การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจิดพร หัชชะวณิช . 2530. "การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจิดพร หัชชะวณิช . "การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
เจิดพร หัชชะวณิช . การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.